Projekty

Działalność Kulturalna Aleksandra Harańczyk – Kuter realizuje projekt „Zielona Fabryka Ruchu – niskoemisyjne centrum aktywności ruchowej dla turystyki wellness i sportów olimpijskich” dofinansowany ze Środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej (zakup nowoczesnego sprzętu do Strefy Siły), oraz produktowej (nowe usługi, które można świadczyć z wykorzystaniem nowych urządzeń).

Dofinansowanie projektu z UE:153 340,00 PLN

 

Mapa dotacji