Hipokamp
Edukacja, Wspomaganie, Terapia

Hipokamp powstał z myślą o dzieciach, które potrzebują pomocy i wsparcia ale także o tych, którzy pragną rozwijać swój potencjał. Będzie zatem działał dwutorowo.
Wsparcie i pomoc dla dzieci w zakresie:
-przygotowanie do uzyskania gotowości szkolnej
-wspomagania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
-trudności pisania i czytania
-trudności koncentracji uwagi, deficytów pamięci
-zaburzeń przetwarzania słuchowego
-zaburzeń przetwarzania wzrokowego
-zaburzeń integracji sensorycznej
-wspomaganie dzieci w ich funkcjonowaniu( ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, zespołem Downa, nadpobudliwością) i wiele innych.


Oferta terapii:
-treningi czytania i pisania
-treningi relaksacyjne
-indywidualne zajęcia rewalidacyjne
-usprawnianie koordynacji ruchowej, wzrokowej, słuchowej


Terapia oparta na nowoczesnych programach i neurotechnologiach (urządzeniach), które niwelują przyczyny i skutki trudności edukacyjno-wychowawczych .

Wsparcie i rozwój (dzieci, ale także młodzież, rodzice):
Testy kariery zawodowej
Określanie profilu zainteresowań zawodowych


Treningi EEG Biofeedback (poprawiające wyniki w nauce, zwiększające zdolność zapamiętywania, wyciszające nadmierne emocje, likwidują stany lękowe, rozwijają zdolności językowe, sportowe, matematyczne, pomagają radzić sobie ze stresem).

Zajęcia prowadzone przez pedagoga, certyfikowanego terapeutę Integracji Sensorycznej, trenera neuroterapii EEG-Biofeedback, doradcę zawodowego.

Nowoczesne metody treningowe, atrakcyjne formy pracy (gry multimedialne, filmy, ćwiczenia) sprawią, że nabywanie kolejnych umiejętności staje się dla dziecka ekscytującą zabawą i prawdziwą przyjemnością, a wcześniejsze trudności zostają zniwelowane lub całkowicie wyeliminowane.


SERDECZNIE ZAPRASZAM

Hipokamp
Edukacja, Wspomaganie, Terapia
607945003 
annazybala72@gmail.com
ul. Okrzei 5
27-600 Sandomierz

 

Facebook

Fabryka Ruchu

ul. Okrzei 5
27-600 Sandomierz
Recepcja czynna: pon-pt w godzinach: 16.00-20.30

Telefony

Fabryka Ruchu: 0608 514 905
Centrum dla dzieci "Pozytywka": 0784 956 617
Strefa Cardio - Vacu: 0602 280 600
Gabinet masażu: 0669 956 356